ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Εταιρεία «VAZEOS luxury rentals IKE», η οποία εδρεύει στην Οία Σαντορίνης και διατηρεί υποκατάστημα στην Γλυφάδα Αττικής (οδός Αγαμέμνωνος αριθμ.13), ενημερώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις σχετικές διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, τους πελάτες της , για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

1. Δεδομένα, τα οποία συλλέγουμε

Συλλέγουμε μόνο Δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού, τον οποίον μας αναθέσατε. Τα Δεδομένα περιορίζονται σε όσα έχετε παράσχει εσείς ρητά για συγκεκριμένο σκοπό και εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας. Επίσης, συλλέγουμε Δεδομένα κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας και εφόσον εσείς έχει συναινέσει προς τούτο.
➢ Δεδομένα ταυτοποίησης, όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο
➢ Δεδομένα επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αριθμό τηλεφώνου.
➢ Στοιχεία πληρωμής, όπως αριθμό πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, Paypal

2. Πώς χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς;

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διεξάγεται μόνο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας μας, μέσω ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων πληροφορικής, που διαθέτει η Εταιρεία μας .
Γενικότερα, τα Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να σας παρασχεθούν ενδεικτικά οι ακόλουθες υπηρεσίες:

Υποβολή προσφοράς
Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας, για την υποβολή προσφοράς κατόπιν αιτήματός σας , για την μίσθωση αυτοκινήτου, λιμουζίνας ή VAN με οδηγό.
Μίσθωση oxήματος με οδηγό:
Η Εταιρεία επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να εκπληρώσει τη συμβατική της σχέση μαζί σας που είναι η μίσθωση οχημάτων με οδηγό,
Συμμόρφωση με κείμενη Νομοθεσία:
Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε έννομες υποχρεώσεις της, σχετιζόμενες ιδίως με την τήρηση της Φορολογικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Ιστότοπος: Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης για τους πελάτες της.

3. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας;

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας για τους σκοπούς των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών , ενδεικτικά για την διαχείριση της μίσθωσης του αυτοκινήτου με οδηγό της Εταιρείας, που επιλέξατε και τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται όταν κρίνεται απαραίτητο για την τήρηση των όρων της συμβατικής μας σχέσης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας που πηγάζουν από την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική ή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

4. Αποδέκτες:

Η Εταιρεία μας δεν θα προβεί σε διαβίβαση ή κοινοποίηση των Δεδομένων σας σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία ή είναι απαιτητό από δημόσιους φορείς ή Δικαστικές αρχές. Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς ασφαλιστικές Εταιρείες, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και μόνον αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

5.Cookies

Χρησιμοποιούμε “cookies” στην ιστοσελίδα μας για την ορθή λειτουργία της, αλλά και για να συλλέγουμε στατιστικές πληροφορίες.
Χρησιμοποιούμε τα cookies αυτά:
➢ για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας,
➢ για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας,
➢ για να πάρουμε πληροφορίες για το πόσες φορές επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας καθώς και για τη διάρκεια της περιήγησής τους σε αυτή, και για να δούμε τη διαδρομή τους μέσα στην ιστοσελίδα μας.
Τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες και δεν επιτρέπουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει μαζί σας.
Σχετικά με τα cookies θα σας ενημερώνουμε κατά την περιήγησή σας στο ιστότοπο της Εταιρείας μας, ενώ σε κάθε περίπτωση θα σας δίνεται η δυνατότητα να απορρίψετε την χρήση τους.

6.Χρόνος Διατήρησης των Δεδομένων σας:
Διατηρούμε τα Δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες Νομοθετικές διατάξεις.

7. Δικαιώματα Πελατών:

Έχετε το δικαίωμα να:
1) Αιτηθείτε πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να επιβεβαιώσετε ότι τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.
2) Αιτηθείτε διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε ατελή ή ανακριβή δεδομένα ή να συμπληρώσετε δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, αν και διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να επικυρώσετε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που μας παρέχετε.
3) Αιτηθείτε διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα με την επιφύλαξη του χρόνου διατήρησης που αναλύεται ανωτέρω .
4) Αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα όταν εκτιμάτε ότι παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε όταν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για άμεσες προωθητικές ενέργειες, χωρίς να έχουμε λάβει την απαραίτητη συναίνεσή σας.
5) Αιτηθείτε περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα στις παρακάτω περιπτώσεις:
(α) αν θέλετε να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια των δεδομένων,
(β) όταν η χρήση των δεδομένων εκ μέρους μας είναι αθέμιτη, αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους από εμάς,
(γ) όταν επιθυμείτε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας ακόμα κι αν δεν τα ζητάμε, σε περίπτωση που είναι απαραίτητο για εσάς προκειμένου να επικυρώσετε, ασκήσετε ή υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις, ή
(δ) έχετε αντιταχθεί στη χρήση των δεδομένων σας από εμάς αλλά πρέπει να επιβεβαιώσετε αν έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους να το κάνουμε.
6) Αιτηθείτε την διαβίβαση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε εσάς ή σε τρίτο. Θα παρέχουμε σε εσάς, ή σε τρίτο που υποδεικνύετε, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένη κοινή μορφή μηχανικής αναγνώσιμη. Το συγκεκριμένο δικαίωμα αφορά μόνο σε πληροφορίες τις οποίες λάβαμε με τη συγκατάθεσή σας κατά τη σύναψη της σύμβασης ή μεταγενέστερα, έως τον χρόνο υποβολής του αιτήματος.
7) Αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας σε περίπτωση που διαπιστώσετε και μπορείτε να τεκμηριώσετε ότι αυτή έχει πάψει να είναι σύννομη. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να επηρεάσει τη σύννομη επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε πριν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, είναι πιθανό να μην μπορούμε να παρέχουμε συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες σε εσάς.
Δεν υφίσταται υποχρέωση ανταπόκρισης σε αίτημα Πελάτη για περιορισμό, εναντίωση στην επεξεργασία ή διαγραφή των δεδομένων του, εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων
είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας.

8. Υποβολή Αιτημάτων σας

Για τα Αιτήματά σας μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο +30 211 4110555 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@athens-limousines.com Μπορείτε επίσης να αποστέλλετε συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Αγαμέμνωνος αριθμ.13, Γλυφάδα Αττικής, τ.κ 16674.
Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας δεν γίνεται κατά τα ανωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα από την κείμενη ελληνική ή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

9. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αλλάξουμε την παρούσα πολιτική, σύμφωνα πάντοτε με όσα προβλέπει ο Νόμος. Εάν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στον ιστότοπό μας την επικαιροποιημένη Πολιτική Απορρήτου.

BOOK NOW